Αναρτήθηκε από: ioanninablog | Απρίλιος 22, 2010

Κάντε την επιχείρησή σας πράσινη με 45% επιδότηση


Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος οι επιχειρήσεις από την Ήπειρο, την Θεσσαλία και την Στερεά Ελλάδα θα «μοιραστούν» συνολικά 2,82 εκ. ευρώ με τις επιχειρήσεις από την Ήπειρο να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης (45%). Στο πρόγραφα µπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτές.
Όροι και προϋποθέσεις
Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος επιλέξιμες θεωρούνται όλες οι επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και ατομικές (που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας) οι οποίες:
-έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις
-έχουν ΚΑΔ 2008 που αντιστοιχεί σε μεταποιητικές επιχειρήσεις με κωδικό 10-33, όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 (Δραστηριότητες συσκευασίας) και 96.01 του τομέα υπηρεσιών
-λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας ή σχετικό απαλλακτικό
-δεν είναι προβληματικές.
-το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου σχεδίου δεν υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2007, 2008 και 2009).
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Τι ενέργειες επιδοτούνται
Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να διαμορφώνεται από 30.000 έως 200.000 ευρώ, με την επιδότηση να διαμορφώνεται από 35% έως 45% ανάλογα τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, την ιδία συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% και το υπόλοιπο ποσοστό να μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό. Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος οι επιλέξιμες ενέργειες στις οποίες μπορούν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν είναι: η διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων, η παρακολούθηση εκπομπών ρύπων, η ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ενσωμάτωση προτύπων, η ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επιδοτούνται:
-Δαπάνες για διαμόρφωση κτιρίων και χώρων: Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν το γενικό σκοπό του προγράμματος υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για την στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για χώρο μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης
-Προμήθεια μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου: Το κόστος αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού (κύριου και βοηθητικού) για την υλοποίηση των επιλέξιμων ενεργειών, το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού, το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του
-Αγορά μεταφορικών μέσων (πλην επιβατικών).
-Δαπάνες προμήθειας λογισμικού: Οι δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς και εφαρμογής του λογισμικού αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς σκοπούς.
-Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων-επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια: Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων ποιότητας -περιβάλλοντος-υγιεινής & ασφάλειας στις διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευμένο φορέα για το συγκεκριμένο πρότυπο. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για ανανέωση διαχειριστικών συστημάτων και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
-Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις):Οι δαπάνες αυτές αφορούν το σύνολο των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
– Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες: Είναι επιλέξιμες δαπάνες για υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης παρεχόμενες από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την επιχείρηση, συμβούλους.
Σημειώνεται τέλος ότι η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομίας με την επίσημη δημοσίευση του προγράμματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: του ΥΠΟΙΑΝ,της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του ΕΣΠΑ, της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, του ΕΦΕΠΑΕ και στο τηλ. 801 11 36 300 (Γραφείο Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατηγορία Ενέργειας

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων 25%

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού 100%

Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών) 20%

Προμήθεια λογισμικού 10%

Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεων από εργαστήρια. 10%

Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις) 5%

Αμοιβές συμβούλων 10%

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: